QuảngĐà.net       

HỘI THÂN HỮU QUẢNG-ĐÀ MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ

(Quang Da Mutual Assistance Association of the Northeast USA)
   6400C Seven Corners Place, Falls Church, Virginia 22044
      Tel: (703)237-5404 Fax : (703)237-5407

Kính mời toàn thể hội viên và gia đ́nh đến tham dự buổi

PICNIC !!! PICNIC !!! PICNIC !!!

Từ 11:00 giờ sáng Đến 4:00 giờ chiều
Chúa nhật ngày 09 tháng 8 năm 2009

Tại
UPTON HILL PARK

6060 Wilson Blvd.
Arlington, Virginia 22205

703-534-3437

                                       Ḿ Quảng, Thịt quay, xôi ṿ và nước giải khát do hội đài thọ

                                               Cc: Gia đ́nh có thể mang theo thịt nướng hay thức ăn ưa thích.
 

         XIN LIÊN LẠC
    

                                                                                                Chị Bùi Kim Hạnh (301) 439-9599

                                                                                             Bà Lê Tống Mộng Hoa (703) 354-0051

                                                                                       Anh Nguyễn Ngô Quốc Khánh (703) 928-4045

                                                                                                                 Anh Hũu Thuần (301) 567-8157

    Hội Trưởng Hữu Em kính mời

 

          Copyright @ 2006 QuangDa.net - All Rights Reserved