QuảngĐà.net       

HỘI THÂN HỮU QUẢNG-ĐÀ MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ

(Quang Da Mutual Assistance Association of the Northeast USA)
   6400C Seven Corners Place, Falls Church, Virginia 22044
      Tel: (703)237-5404 Fax : (703)237-5407

Kính mời toàn thể hội viên và gia đ́nh đến tham dự buổi

PICNIC !!! PICNIC !!! PICNIC !!!

Từ 11:00 giờ sáng Đến 4:00 giờ chiều
Chúa nhật ngày 03 tháng 8 năm 2008

Tại
UPTON HILL PARK

6060 Wilson Blvd.
Arlington, Virginia 22205

703-534-3437

                                       Ḿ Quảng, Thịt quay, xôi ṿ và nước giải khát do hội đài thọ

                                       Phần vân nghệ Quảng Đà do Bác sĩ Bùi Cao Đẳng phụ trách

                                               Cc: Gia đ́nh có thể mang theo thịt nướng hay thức ăn ưa thích.

Đây dịp để hội viên thân hữu gặp nhau hàn huyên tâm sự được những giờ phút thoải

       mái thắm đậm T̀NH ĐỒNG HƯƠNG.

         XIN LIÊN LẠC
     Cho biết số người tham dự

                                                                                                Chị Bùi Kim Hạnh (301) 439-9599

                                                                                             Bà Lê Tống Mộng Hoa (703) 354-0051

                                                                                       Anh Nguyễn Ngô Quốc Khánh (703) 928-4045

                                                                                                                 Anh Hũu Thuần (301) 567-8157

    Hội Trưởng Hữu Em kính mời

 

          Copyright @ 2006 QuangDa.net - All Rights Reserved