Thư Mời 
 

Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn  và

Hội Thân Hữu Quảng Đà Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 

Trân trọng kính mời quư đồng hương yêu văn học nghệ thuật, quư văn thi hữu,
nghệ sĩ các bộ môn nghệ thuật đến tham dự buổi họp mặt giới thiệu tác phẩm: 

THƠ T̀NH của Hoàng Trùng Dương

(Cơ sở Cỏ Thơm xuất bản)

Ngày: Chủ Nhật, 6 tháng 4 năm 2008

Giờ: 1:00 PM - 3:00 PM

Tại: Mason District Governmental Center

        6507 COLUMBIA PIKE

        ANNANDALE, VA 22003

Hoàng Trùng Dương là bút hiệu của Phạm Phú Hoàng Anh, sinh tại làng Đông Bàn,
Điện Bàn, Quảng Nam, vừa mới từ trần ngày 29 tháng 3 năm 2008.

THƠ T̀NH Hoàng Trùng Dương là một tác phẩm Thơ hay của Thi đàn người Việt hải ngoại,

Sự hiện diện của quư vị là một khích lệ tinh thần lớn lao cho Ban tổ chức và tang quyến
để tưởng niệm  cố thi sĩ Hoàng Trùng Dương.

Rất mong được đón tiếp quư vị 

Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn

Hội Thân Hữu Quảng Đà Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

Xin vui ḷng phúc đáp bằng Email hoặc điện thoại cho: 
 

Hà Bĩnh Trung (703) 569-7097

Lê Thị Nhị : (240) 401-8698 (CLBVHNT)hoặc

Lê Tống Mộng Hoa (703)354-0051 -Hội QĐà