CHIA BUỒN
   

HỘI QUẢNG ĐÀ MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ

 

Nhận được tin buồn HIỀN MẪU của CHỊ BÙI KIM HẠNH
(THỦ QUỸ của hội Quảng Đà)

 
Nhạc Mẫu của Bác Sĩ Bùi Cao Đẳng
( Trưởng Ban Văn Nghệ của hội Quảng  Đà)

 

là

 

CỤ BÀ   HỒ KIM

Khuê danh DIỆP THỊ VINH

PHÁP DANH QUẢNG TÂM HOA

 

 

vừa tạ thế ngày 12 tháng 6 năm 2009

tại San Jose, California

hưởng thọ 86 tuổi

______________________________________________________

  

Ṭan Thể Ban Chấp Hành và Hội Viên

HỘI QUẢNG ĐÀ MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ

 

NHÓM TỪ THIỆN T̀NH THƯƠNG VA
(Charity Group of VA-Affection)

 

thành thật chia buồn cùng CỤ ÔNG HỒ KIM,

ANH CHỊ BÙI CAO ĐẲNG & KIM HẠNH tang quyến.

 

Thành kính nguyện cầu

Hương Hồn CỤ BÀ HỒ KIM

 sớm được tiêu diêu Miền Cực Lạc
 

______________________________________________________