HỘI THÂN HỮU QUẢNG ĐÀ MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ

QUANG DA MUTUAL ASSISTANCE ASSOCIATION of the NORTHEAST

6400 –C SEVEN CORNERS PLACE, FALLS CHURCH, VA 22044

TEL (703) 237-5404 FAX: (703)237-5407

 

Kính Gởi Cô Đinh Minh Châu, Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Diễn Hành Lễ Độc Lập (7/4/2007)

 

Chúng tôi rất vui mừng được biết cô đă  hăng hái tiếp nối công tác quan trọng và cần thiết để phô bày và duy tŕ văn hóa Việt Nam tại hải ngoại- tổ chức lễ Diễn Hành July 4.

tại thủ đô Washington DC từ ông Đinh Hùng Cường- thân sinh cô

Hội Thân Hữu Quảng Đà miền Đông Bắc gởi theo đây 3 checks ( $200.00 của hội QĐà, $200.00 của ông Lê Hữu Em và $100.00 của bà Lê Tống Mộng Hoa) tổng cọng $500.00 .

Số tiền nầy tuy nhỏ nhoi nhưng ḷng ủng hộ và cảm phục TINH THẦN YÊU NƯỚC, DẤN THÂN GIÚP ÍCH  của cô và các bạn trẻ trong ban tổ chức th́ rất nhiềụ. ĐÂy là một gương sáng đáng cho các bạn trẻ , thế hệ thứ hai noi theo!

Toàn thể hội viên QĐà thân mên chúc các em thành công mỹ măn  trong lễ Diễn hành July 4.

 

Chủ Tịch Hội QĐÀ Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

 

LÊ HỮU EM

6/11/2007